Brainbow |  Universiti Sains Malaysia

Program MyIS-PDK, Projek Inovasi Sosial Malaysia merupakan program pembangunan staf Program Pemulihan dalam Komuniti, yang disokongi oleh Yayasan Inovasi Malaysia, dan dilaksanakan oleh Brainbow (USM) Sdn. Bhd., SI Ori Therapy, CBR Network Malaysia, dan NASOM (The National Autism Society of Malaysia). Program ini akan berlangsung pada Ogos - November 2022 dan melibatkan 300 orang staf PDK dari 60 buah PPDK di negeri Selangor.


17 Ogos 2022

Taklimat program telah dijalankan pada bulan lepas. Terima kasih kepada semua wakil PPDK negeri Selangor yang menghadiri taklimat ini.

25 Sept 2022

Bengkel MyIS-Khamdy telah diadakan untuk pengerusi, ahli AJK dan penyelia program PDK dari seluruh negeri Selangor.


25 September - 23 Oktober 2022

Program MyIS-Khamdy untuk PDK negeri Selangor akan berlangsung pada bulan September dan Oktober ini. Program ini terdiri daripada tiga bahagian. Setiap bahagian mengambil masa 1 minggu.

Pada Minggu 1, peserta program akan menerima arahan untuk melengkapkan tugasan pra-bengkel. Tugasan pra-bengkel termasuk satu penilaian ringkas dan aktiviti untuk 4 unit dalam modul atas talian. Peserta boleh melengkapkan komponen ini mnegikut kesesuaian masa sendiri.

Pada Minggu 2, peserta program akan menghadiri satu bengkel secara bersemuka. Bengkel ini dijangka mengambil masa satu hari (8.30am - 4.30pm). Dalam bengkel ini, anda akan berjumpa dengan jurulatih Khamdy dan menjalani aktiviti bengkel yang bersifat interaksi.

Perhatian: Pilih tarikh dan lokasi bengkel di bahagian bawah laman web ini (tarikh tutup: 18 September 2022)

Pada Minggu 3, peserta program akan melaksanakan aktiviti mengikut pelan tindakan masing-masing, kemudian menghadiri satu sesi Zoom untuk refleksi tindakan dan pembelajaran.


Bengkel Khamdy® yang berikut

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds

Bengkel pada 25 September 2022

Bengkel ini disarankan untuk penyelia PDK.

Bengkel pada 16 Oktober 2022

Bengkel ini disarankan untuk petugas PDK.


Bengkel pada 23 Oktober 2022

Bengkel ini disarankan untuk petugas PDK.

Brainbow (USM) Sdn. Bhd.

Building E45, Universiti Sains Malaysia, Minden, 11800, Pulau Pinang, Malaysia
E-mel: brainbowusm @gmail.com  |  Tel : 016-5260172 / 016-5360172  |  icon admin 

FBlike